Sunday, May 26, 2019

રાજા રામ અને ભરતજી નો ભ્રાતૃપ્રેમ

કાકાએ આજે સરસ મજાનો રામાયણ નો પ્રસંગ યાદ અપાવી દીધો. શ્રી રામ, લક્ષ્મણ અને સિતાજી સાથે વન માં જઈ રહ્યા છે અને ભરતજીને વાતની ખબર પડે છે

ભરતજી તાબડતોબ શ્રી રામને મળવા જાય છે. ભાઈ પાસે પહોંચી ને ખૂબ મનાવે છે કે ઘરે પાછા ફરો અને રાજ પાઠ સંભાળો.

પિતા નો આદેશ એમ કેમ તોડી નંખાયશ્રી રામ ભાઈ ભરતને ના પડે છે. ખૂબ કરગર્યા છતાં જ્યારે બંને ભાઈઓ માં સુલેહ નથી થતો ત્યારે શ્રી રામ જનક રાજા ને બોલાવે છે અને મદદ માંગે છે કે સમસ્યા નો હલ શું છે? જનક રાજા ખૂબ જ ધૈર્યવાન, વાત જાણી ને ભરતજીને પૂછે છે કે તમે ભાઈને શા માટે પાછા બોલાવો છો? ભરતજી કહે છે કે "આ રાજ્ય તો ભાઈનું છે અને હું રાજા થવાને અધિકારી નથી. મારી ઈચ્છા છે કે ભાઈ પાછા ફરે અને તેમનું રાજ્ય સાંભળે."

ત્યારે જનક રાજા ભરતજી ને કહે છે: જો આપણે કોઈક ને ચાહિયે અને તેમની પર માન રાખતા હોઈએ તો એવી અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ કે આપણે જે કહીયે તેવું તેઓ કરે. જેની પર પ્રેમ છે તે વ્યક્તિ ને શું ગમે છે? તેમને શું કરવું છે તે જાણવું જોઈએ અને તે કરવું જોઈએ. ભરતજી ને તત્કાલ વિચાર થાય છે કે જનક રાજા ખરી વાત કહે છે. ભાઈને પૂછે છે: "ભાઈ, (તમે) મને આજ્ઞા કરો, હું શું કરું." એવું નથી પૂછતાં કે તમારે શું કરવું છે? બસ, એમ જ પૂછે છે. હું શું કરું? આગળ શું થાય છે તે આપણને સૌને ખબર જ છે.

વાત એમ છે કે જયારે આપણે આપણા સ્વજનોની પાસે થી કઈક અપેક્ષા રાખીયે છીએ કે તેઓ કઈક વસ્તુ કરે કે અમુક પ્રકારનું વર્તન કે વ્યવહાર કરે, ત્યારે આપણે ખરેખર તેમને ગમે તેવું કરવા માંગીયે છીએ કે આપણને ગમે તેવું? વિચાર કરવા જેવું છે. ખાસ કરીને જયારે ઘરના લોકો ની વાત હોય - માં, બાપ, ભાઈ-ભાંડું, સંતાનો, વિ. જેની પર પ્રેમ છે તે વ્યક્તિ શું ચાહે છે? તેમની શું ઈચ્છા છે? તે પ્રમાણે કરીયે તો જ તે સાચો પ્રેમ છે. નહિતો બસ સ્વાર્થ જ છે, પ્રેમ નથી. પ્રેમ માં સમર્પણ છે, જતું કરવાની ભાવના છે અને બીજા ની ખુશી માં જ પોતાની ખુશી છે કારણકે બીજા ની ખુશી અને આનંદ નું મૂલ્ય પોતાના કરતા અનેક ગણું વધારે છે.

Sunday, May 05, 2019

Only love & positive energy


Last few days have been life changing and there has been a lot of introspection going on because of everything that's happening in the world. It's been so busy, but that is resulting in putting right priorities on things in life. One of them is self-care and I am so grateful for today because I got to view this video and it has changed the way I think about every single thing around me, every person I interact with and everything I do, not just the water. What you give to the world is what you get in return and this is the prime example of it. What we sow is what we reap. Here is a note to self to give love and kindness and all that is positive only to all. May all be blessed with love and positive energy inside and outside.

 

Wednesday, January 31, 2018

Super Blue Blood Moon 2018

What an exciting morning! Feeling truly blessed to be in a geographical area where this was going to be visible. Thanks to NASA, I had already put alarms for various times for this morning. So I was up by 3:45 am (woke up three times before that just out of sheer excitement) and got outside with my camera and tripod, which I had already setup the night before. By the time I was out there, it had already started! The eclipse that is; and it was nothing short of extraordinary.

This one is taken around 4:10 am. It’s getting darker (and colder! brrr) by the minute.By 4:40ish it’s already turning a darker shade of red.And the crimson glow at totality (around 5:29 am) looked something like this:The stars surrounding the moon began to show up and the moon itself went almost invisible to the naked eye. It was an incredible view! Staying out there for over two hours in 43 degrees F was numbing to the toes and fingers and the camera and I got a nice drizzle of the morning dew on us that required both of us to get thawed once indoors, but all of that was totally worth it for this phenomenal event that hasn’t occurred in last 150 years. Looking forward to the next Super Blue Blood Moon in 2037!

Here’s a glimpse of blue moonrise from this beautiful evening of January 31, 2018: